Check out the Ryobi XNS-1800 One Plus Cordless Nail Stapler.